Gå til innhold

Byggesak følger opp revisjonsrapporten

Vi har vært undersøkt av Buskerud Kommunerevisjon. Rapporten fra undersøkelsen ble behandlet i kommunestyret 28. februar. Kommunestyret sluttet seg til konklusjonene i rapporten. Nå skal vi i administrasjonen følge den opp.

Her finner du rapporten. 

 

Mye er bra – noe kan forbedres

Rapporten sier at saksbehandlingen vår er gjennomgående god og med forholdsvis få feil eller svakheter. Den sier også at kvaliteten kan være bedre «gjennomsnittskommunen». Rapporten peker også på ting vi kan bli bedre på. Det er vanlig at revisor både påpeker det som er bra, og det som bør bli bedre.

Forbedringsarbeidet vårt

Vi bruker anbefalingene revisor har gitt oss og går i gang med et prosjekt som består av disse delene:

·         Brukerundersøkelse (allerede i gang)

·         Nye nettsider med lett forståelig tekst og nyttige veiledninger

·         Utvikling av kundeservice og veiledningstjenestene våre

·         Enklere språk i brev, skjema og e-poster

·         Styrke rutiner som forebygger korrupsjon

Revisor har også bedt oss definere grensen for hvilke saker som er prinsipielle og skal politisk behandles, og hvem som skal behandles av administrasjonen. Dette følger vi opp i forbindelse med kommunesammenslåingen. Da skal slike kjøreregler trekkes opp. 

 

Revisjon er bra for innbyggerne og kommunen

Kontrollutvalget, et av våre politiske utvalg, bestilte revisjonen i 2016. Kommunen bestiller jevnlig revisjon av forskjellige deler av arbeidet i kommunens mange virksomheter. Dette er en kvalitetssjekk for oss og en forsikring for innbyggerne om at vi følger lover og regler og møter med forståelse og innsikt.

 

0 ledige stillinger
Publisert02.03.2017 08:57
Sist endret02.03.2017 09:19
Publisert avCecilie Halvorsen

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Knut Erik Lippert